Johtaminen

Yrityskulttuuri jyrää asiakaskokemuksen johtamisen asiantuntijayrityksessä

Asiakaskokemuksen johtaminen nostaa päätää voimakkaasti myös B2B-yrityksissä. Asiantuntijapalveluita tarjoavissa yrityksissä asiakaskokemuksen kokonaisvaltainen johtaminen ei kuitenkaan ole mahdollista. B2B-liiketoimintaa tekevien yritysten agendalla asiakaskokemuksen johtaminen nousee tutkimuksissa yhdeksi tärkeimmistä teemoista, kysyttiin asiaa sitten...

Lue lisää

P*ska yrityskulttuuri on oma vikasi

Yrityskulttuureista ja niiden muuttamisesta puhutaan ja kirjoitetaan nykypäivänä paljon etenkin asiantuntijavetoisilla toimialoilla. Sanotaan, että yrityskulttuuri on yksi tärkeimmistä, jollei tärkein erottautumistekijä kiivaassa kilpailussa asiantuntijoista sekä asiakkaista. Yrityskulttuurin muuttamiseksi käynnistetään projekteja...

Lue lisää

Minne olet menossa, suomalainen johtaja?

Perinteisen ”savupiipputeollisuuden” ja elektroniikkateollisuuden hiipuminen on nopeasti muuttamassa Suomea yhä selvemmin jälkiteollisesta yhteiskunnasta palvelu- ja informaatioteknologiayhteiskunnaksi. Teollisuustuotannon supistuminen ja tuotannon siirtyminen halvemman kustannustason maihin, alati etenevä digitalisaatio, työn ja vapaa-ajan...

Lue lisää

Maalaatko homeista taloa?

Viimeisen kymmenen vuoden aikana olen ollut mukana useissa erilaisissa projekteissa, joissa on haluttu nostaa asiakas keskiöön. Lisäksi nykyisen roolini puolesta olen päässyt näkemään läheltä, kuinka asiakaskokemusta kehitetään eri yrityksissä toimialasta...

Lue lisää

Kerro, kerro kuvastin

Paljon hypeä asiakaskokemuksen ympärillä, mutta miksi? Asiakaskokemus on digitaalisen aikakauden ja ostovallankumouksen aikana ainut tapa erottua ja pärjätä kilpailussa. Se tapa jolla kohtelemme asiakasta eri kanavissa, se miten palvelumme toimii, miten...

Lue lisää