Johtaminen

Työelämässä on mahdollista saavuttaa enemmän vähemmällä ilman, että tuottavuuden kasvutavoitteet johtavat hyvinvoinnin kurjistumiseen. Vastauksena on tilan luominen innostukselle. Innostus on tunne, joka nostaa energiatasoa ja aktivoi hyödyntämään havaitut mahdollisuudet suunnaten ajatukset...

Kun asiat eivät suju, voimme aina syyttää huonoa johtamista, hankalia työntekijöitä, osaamatonta myyntiä tai haluttomuutta palvella asiakkaita. Monet kerrat olen ollut valmentamassa erilaisia ryhmiä, jossa tavoitteena on ollut itsetuntemuksen lisääminen...

Yrityskulttuureista ja niiden muuttamisesta puhutaan ja kirjoitetaan nykypäivänä paljon etenkin asiantuntijavetoisilla toimialoilla. Sanotaan, että yrityskulttuuri on yksi tärkeimmistä, jollei tärkein erottautumistekijä kiivaassa kilpailussa asiantuntijoista sekä asiakkaista. Yrityskulttuurin muuttamiseksi käynnistetään projekteja...

Olin viime viikolla mukana BrandWorxxin Brand Day –tilaisuudessa, missä esitettiin vakuuttavaa dataa siitä, mikä rooli vahvalla brändillä on yrityksen arvonmuodostuksessa. Kaikki pystytään muuttamaan numeroiksi, ja numeroilla voidaan osoittaa investointipäätösten mielekkyys....

Modernin markkinoinnin graalin malja: asiakas markkinoi rinnallasi. Hyvä tuote tai palvelu hyvään hintaan ei enää riitä, vaan ne ovat kilpailukykytekijöitä. Nykyään kilpailuetu rakennetaan asiakkaan kokemuksilla. Valtaosa yrityksistä sanoo olevansa asiakaskeskeisiä, mutta...

Perinteisen ”savupiipputeollisuuden” ja elektroniikkateollisuuden hiipuminen on nopeasti muuttamassa Suomea yhä selvemmin jälkiteollisesta yhteiskunnasta palvelu- ja informaatioteknologiayhteiskunnaksi. Teollisuustuotannon supistuminen ja tuotannon siirtyminen halvemman kustannustason maihin, alati etenevä digitalisaatio, työn ja vapaa-ajan...

Viimeisen kymmenen vuoden aikana olen ollut mukana useissa erilaisissa projekteissa, joissa on haluttu nostaa asiakas keskiöön. Lisäksi nykyisen roolini puolesta olen päässyt näkemään läheltä, kuinka asiakaskokemusta kehitetään eri yrityksissä toimialasta...

Paljon hypeä asiakaskokemuksen ympärillä, mutta miksi? Asiakaskokemus on digitaalisen aikakauden ja ostovallankumouksen aikana ainut tapa erottua ja pärjätä kilpailussa. Se tapa jolla kohtelemme asiakasta eri kanavissa, se miten palvelumme toimii, miten...

Soutamista ja huopaamista hallituksen työmarkkinajärjestöille kauppaaman yhteiskuntasopimuksen ympärillä ei ole ollut pitkään aikaan kovin mukavaa seurata. On vaikea sanoa, mikä koko farssissa on masentavinta: eri osapuolten uskomaton itsekkyys ja lyhytnäköisyys...

Johtajat tykkäävät jalkauttaa. Jalkauttaminen on tärkeää. Miten muuten ihmiset tietäisivät, mitä on päätetty. Jalkautusprosessi osoittaa, missä palaverissa jalkautus laitetaan liikkeelle ja kuka kertoo seuraavaksi ja kenelle. Jalkautuksen kuittaus lopulta ja...