Tänään, ei huomenna.

Tekemällä, ei väittämällä.

Toisessa Mielipiteessä mukana mm.

Elina Seppälä
Marko Parkkinen
Janne Saarikko
Johanna Lehtonen
Susanna Paloheimo
Kalle Ek
Juha Pihkakoski
Janne Korhonen
Kati Keronen
Tuomo Luoma
Petteri Kilpinen
Maarit Tiililä
Esa Lehtinen
Sini Kervinen
Ollis Leppänen
Petteri Hakala
Ville Simola
Riikka-Maria Lemminki
Pia Hautamäki
Alf Rehn
Antti Pietilä
Janne Gylling
Jari Lähdevuori
Pasi Laine
Kari Korkiakoski
Ilse Manner
Marco Mäkinen
Ville Lintula
Terhi Majasalmi
Pasi Sillanpää
Markku Vierula
Lauri Valtonen
Matias Mäenpää
Ulla Vilkman
Anne Kalliomäki
Jenni Santalo
Jukka Ala-Mutka
Lari Raitavuo
Roope Heinilä
Ida Hakola
Tarja Virmala
Jukka Saksi
Taneli Tikka
Antti Akonniemi
Jukka Aminoff
Kati Riikonen
Pia Rautakorpi
Christina Forsgård

#ToinenMielipide

toinenmielipide.fi

Toinen Mielipide

Toinen Mielipide tarjoilee ajatuksia ja ideoita, joiden avulla teemme yhdessä Suomesta kaupallisesti menestyksekkäämmän.

Liity mukaan

Kuule ensimmäisenä uudet mielipiteet liittymällä uutiskirjetilaajaksi ohesta tai vinkkaa meille vaikuttaja, jonka Toisen Mielipiteen haluaisit kuulla tästä.

Tilaa uutiskirje

  • Suurin vaaramme ei ole se, että viemme tarinallistamisen överiksi, vaan että emme vie! Tarinallistaminen ei toimi, jos jäämme vanhaan tuttuun samisteluun, hajuttoman ja mauttoman tekemisen maastoon.

  • Tarjota sitä mitä asiakas oikeasti tarvitsee. Tämähän on monissa tapauksissa täysin eri asia kuin se mitä asiakas ensi kohtaamisella haluaa.

  • Hukumme ennustuksiin tekoälystä, robotiikasta ja boteista. Älyteko olisi ylistää inhimillisyyttä. Robotit ovat loistavia olemaan robotteja. Robotit yrittävät imitoida ihmistä, mutta miksi ihmiset yrit

  • ”Tekoälyn ja robotiikan jatkuvasta kehityksestä huolimatta perusasia johtamisessa on yhä se, että ihminen johtaa ihmistä!

  • Oleellista on omien ajattelu- ja toimintamallien tiedostaminen ja rohkea kyseenalaistaminen.

  • Jokaisen yrityksen tulisi miettiä tarkkaan mitkä kohtaamiset kannattaa viedä verkkoon kustannusten näkökulmasta. Mutta samanaikaisesti olisi syytä miettiä vielä tarkempaan, mitkä ovat niitä kohtaamisi

  • Voisiko bisneksen nelinkertaistaminen olla vähintä mitä tavoittelemme? Voisiko 100-kertaistaminen olla normi ja moonshotti sitten se iso juttu?

  • Mikä meitä vaivaa? Miksi emme murtaudu organisaatiorakenteiden ja vääristävien perinteisten ajattelutapojen kahleista ja pureudu siihen, miksi asiakas ostaa?