Tänään, ei huomenna.

Tekemällä, ei väittämällä.

Toisessa Mielipiteessä mukana mm.

Tom Laine
Pete Nieminen
Kati Riikonen
Pia Rautakorpi
Tarja Virmala
Mikko Eerola
Marjo Huhtala
Alf Rehn
Kati Keronen
Jukka Ala-Mutka
Jaana Vuori
Jukka Saksi
Pasi Sillanpää
Esa Lehtinen
Susanna Rantanen
Jyri Paavilainen
Perttu Ahvenainen
Jukka Aminoff
Markku Vierula
Jari Lähdevuori
Pasi Laine
Kim Lehtola
Petteri Hakala
Ilse Manner
Ulla Vilkman
Matias Mäenpää
Riikka-Maria Lemminki
Kari Korkiakoski
Pia Hautamäki
Ville Simola
Pär Österlund
Henna Niiranen
Lauri Sipilä
Marko Parkkinen
Christina Forsgård
Ilkka Lavas
Susanna Paloheimo
Anne Kalliomäki
Roope Heinilä
Janne Saarikko
Mika Aittamäki
Riitta Varpe
Karla Nieminen
Lauri Valtonen
Maarit Tiililä
Jarmo Tuutti
Tommi Tervanen
Johanna Lehtonen

#ToinenMielipide

toinenmielipide.fi

Toinen Mielipide

Toinen Mielipide tarjoilee ajatuksia ja ideoita, joiden avulla teemme yhdessä Suomesta kaupallisesti menestyksekkäämmän.

Liity mukaan

Kuule ensimmäisenä uudet mielipiteet liittymällä uutiskirjetilaajaksi ohesta tai vinkkaa meille vaikuttaja, jonka Toisen Mielipiteen haluaisit kuulla tästä.

Tilaa uutiskirje

  • Suurin vaaramme ei ole se, että viemme tarinallistamisen överiksi, vaan että emme vie! Tarinallistaminen ei toimi, jos jäämme vanhaan tuttuun samisteluun, hajuttoman ja mauttoman tekemisen maastoon.

  • Tarjota sitä mitä asiakas oikeasti tarvitsee. Tämähän on monissa tapauksissa täysin eri asia kuin se mitä asiakas ensi kohtaamisella haluaa.

  • Hukumme ennustuksiin tekoälystä, robotiikasta ja boteista. Älyteko olisi ylistää inhimillisyyttä. Robotit ovat loistavia olemaan robotteja. Robotit yrittävät imitoida ihmistä, mutta miksi ihmiset yrit

  • ”Tekoälyn ja robotiikan jatkuvasta kehityksestä huolimatta perusasia johtamisessa on yhä se, että ihminen johtaa ihmistä!

  • Oleellista on omien ajattelu- ja toimintamallien tiedostaminen ja rohkea kyseenalaistaminen.

  • Jokaisen yrityksen tulisi miettiä tarkkaan mitkä kohtaamiset kannattaa viedä verkkoon kustannusten näkökulmasta. Mutta samanaikaisesti olisi syytä miettiä vielä tarkempaan, mitkä ovat niitä kohtaamisi

  • Voisiko bisneksen nelinkertaistaminen olla vähintä mitä tavoittelemme? Voisiko 100-kertaistaminen olla normi ja moonshotti sitten se iso juttu?

  • Mikä meitä vaivaa? Miksi emme murtaudu organisaatiorakenteiden ja vääristävien perinteisten ajattelutapojen kahleista ja pureudu siihen, miksi asiakas ostaa?