Tänään, ei huomenna.

Tekemällä, ei väittämällä.

Toisessa Mielipiteessä mukana mm.

Pasi Laine
Kari Korkiakoski
Jukka Aminoff
Marko Parkkinen
Saija Mahon
Pasi Sillanpää
Susanna Paloheimo
Anne Kalliomäki
Johanna Lehtonen
Antti Pietilä
Alf Rehn
Markus Nieminen
Ollis Leppänen
Jarmo Tuutti
Hanna Takala
Antti Akonniemi
Janne Korhonen
Lari Raitavuo
Elina Seppälä
Jyri Paavilainen
Riikka-Maria Lemminki
Mari Oksanen
Irina Viitala
Ida Hakola
Hanna Sieppi
Tommi Tervanen
Ilkka Lavas
Ville Lintula
Juho Toivola
Matias Mäenpää
Henri Nyström
Ulla Vilkman
Juha Pihkakoski
Jenni Santalo
Kati Keronen
Marjo Huhtala
Taneli Tikka
Marco Mäkinen
Rasmus Roiha
Mikko Eerola
Terhi Majasalmi
Karla Nieminen
Pia Rautakorpi
Pete Nieminen
Mikko Kuitunen
Kalle Ek
Roope Heinilä
Jari Lähdevuori

#ToinenMielipide

toinenmielipide.fi

Toinen Mielipide

Toinen Mielipide tarjoilee ajatuksia ja ideoita, joiden avulla teemme yhdessä Suomesta kaupallisesti menestyksekkäämmän.

Liity mukaan

Kuule ensimmäisenä uudet mielipiteet liittymällä uutiskirjetilaajaksi ohesta tai vinkkaa meille vaikuttaja, jonka Toisen Mielipiteen haluaisit kuulla tästä.

Tilaa uutiskirje

  • Suurin vaaramme ei ole se, että viemme tarinallistamisen överiksi, vaan että emme vie! Tarinallistaminen ei toimi, jos jäämme vanhaan tuttuun samisteluun, hajuttoman ja mauttoman tekemisen maastoon.

  • Tarjota sitä mitä asiakas oikeasti tarvitsee. Tämähän on monissa tapauksissa täysin eri asia kuin se mitä asiakas ensi kohtaamisella haluaa.

  • Hukumme ennustuksiin tekoälystä, robotiikasta ja boteista. Älyteko olisi ylistää inhimillisyyttä. Robotit ovat loistavia olemaan robotteja. Robotit yrittävät imitoida ihmistä, mutta miksi ihmiset yrit

  • ”Tekoälyn ja robotiikan jatkuvasta kehityksestä huolimatta perusasia johtamisessa on yhä se, että ihminen johtaa ihmistä!

  • Oleellista on omien ajattelu- ja toimintamallien tiedostaminen ja rohkea kyseenalaistaminen.

  • Jokaisen yrityksen tulisi miettiä tarkkaan mitkä kohtaamiset kannattaa viedä verkkoon kustannusten näkökulmasta. Mutta samanaikaisesti olisi syytä miettiä vielä tarkempaan, mitkä ovat niitä kohtaamisi

  • Voisiko bisneksen nelinkertaistaminen olla vähintä mitä tavoittelemme? Voisiko 100-kertaistaminen olla normi ja moonshotti sitten se iso juttu?

  • Mikä meitä vaivaa? Miksi emme murtaudu organisaatiorakenteiden ja vääristävien perinteisten ajattelutapojen kahleista ja pureudu siihen, miksi asiakas ostaa?