Tänään, ei huomenna.

Tekemällä, ei väittämällä.

Toisessa Mielipiteessä mukana mm.

Janne Saarikko
Mikael Pentikäinen
Mikko Eerola
Kim Lehtola
Janne Korhonen
Taneli Tikka
Christina Forsgård
Pia Rautakorpi
Kalle Ek
Antti Pietilä
Pasi Laine
Sini Kervinen
Timo Nisula
Jukka Aminoff
Marko Parkkinen
Tommi Tervanen
Jaana Vuori
Marjo Huhtala
Tom Laine
Pia Hautamäki
Kari Korkiakoski
Kati Keronen
Jussi Muurikainen
Ville Simola
Markku Vierula
Ville Lintula
Matias Mäenpää
Riikka-Maria Lemminki
Karla Nieminen
Henri Nyström
Ollis Leppänen
Ilkka Lavas
Pete Nieminen
Elina Seppälä
Markus Nieminen
Lauri Sipilä
Mikko Kuitunen
Irina Viitala
Susanna Paloheimo
Petteri Hakala
Marco Mäkinen
Esa Lehtinen
Tarja Virmala
Jenni Santalo
Pär Österlund
Hanna Sieppi
Perttu Ahvenainen
Susanna Rantanen

#ToinenMielipide

toinenmielipide.fi

Toinen Mielipide

Toinen Mielipide tarjoilee ajatuksia ja ideoita, joiden avulla teemme yhdessä Suomesta kaupallisesti menestyksekkäämmän.

Liity mukaan

Kuule ensimmäisenä uudet mielipiteet liittymällä uutiskirjetilaajaksi ohesta tai vinkkaa meille vaikuttaja, jonka Toisen Mielipiteen haluaisit kuulla tästä.

Tilaa uutiskirje

  • Suurin vaaramme ei ole se, että viemme tarinallistamisen överiksi, vaan että emme vie! Tarinallistaminen ei toimi, jos jäämme vanhaan tuttuun samisteluun, hajuttoman ja mauttoman tekemisen maastoon.

  • Tarjota sitä mitä asiakas oikeasti tarvitsee. Tämähän on monissa tapauksissa täysin eri asia kuin se mitä asiakas ensi kohtaamisella haluaa.

  • Hukumme ennustuksiin tekoälystä, robotiikasta ja boteista. Älyteko olisi ylistää inhimillisyyttä. Robotit ovat loistavia olemaan robotteja. Robotit yrittävät imitoida ihmistä, mutta miksi ihmiset yrit

  • ”Tekoälyn ja robotiikan jatkuvasta kehityksestä huolimatta perusasia johtamisessa on yhä se, että ihminen johtaa ihmistä!

  • Oleellista on omien ajattelu- ja toimintamallien tiedostaminen ja rohkea kyseenalaistaminen.

  • Jokaisen yrityksen tulisi miettiä tarkkaan mitkä kohtaamiset kannattaa viedä verkkoon kustannusten näkökulmasta. Mutta samanaikaisesti olisi syytä miettiä vielä tarkempaan, mitkä ovat niitä kohtaamisi

  • Voisiko bisneksen nelinkertaistaminen olla vähintä mitä tavoittelemme? Voisiko 100-kertaistaminen olla normi ja moonshotti sitten se iso juttu?

  • Mikä meitä vaivaa? Miksi emme murtaudu organisaatiorakenteiden ja vääristävien perinteisten ajattelutapojen kahleista ja pureudu siihen, miksi asiakas ostaa?