Tänään, ei huomenna.

Tekemällä, ei väittämällä.

Toisessa Mielipiteessä mukana mm.

Lauri Sipilä
Ida Hakola
Alf Rehn
Jukka Aminoff
Riikka-Maria Lemminki
Juho Toivola
Kati Keronen
Mikko Kuitunen
Irina Viitala
Henri Nyström
Tuomo Luoma
Mikko Eerola
Juha Pihkakoski
Ilse Manner
Jenni Santalo
Johanna Lehtonen
Pia Hautamäki
Terhi Majasalmi
Jussi Muurikainen
Lari Raitavuo
Pia Rautakorpi
Pasi Laine
Jarmo Tuutti
Esa Lehtinen
Susanna Rantanen
Petteri Hakala
Jaana Vuori
Ville Lintula
Mikael Pentikäinen
Matias Mäenpää
Kati Riikonen
Riitta Varpe
Jari Lähdevuori
Pasi Sillanpää
Markus Nieminen
Janne Saarikko
Mari Oksanen
Kalle Ek
Anne Kalliomäki
Christina Forsgård
Kim Lehtola
Marjo Huhtala
Janne Korhonen
Kari Korkiakoski
Elina Seppälä
Lauri Valtonen
Mika Aittamäki
Jyri Paavilainen

#ToinenMielipide

toinenmielipide.fi

Toinen Mielipide

Toinen Mielipide tarjoilee ajatuksia ja ideoita, joiden avulla teemme yhdessä Suomesta kaupallisesti menestyksekkäämmän.

Liity mukaan

Kuule ensimmäisenä uudet mielipiteet liittymällä uutiskirjetilaajaksi ohesta tai vinkkaa meille vaikuttaja, jonka Toisen Mielipiteen haluaisit kuulla tästä.

Tilaa uutiskirje

  • Suurin vaaramme ei ole se, että viemme tarinallistamisen överiksi, vaan että emme vie! Tarinallistaminen ei toimi, jos jäämme vanhaan tuttuun samisteluun, hajuttoman ja mauttoman tekemisen maastoon.

  • Tarjota sitä mitä asiakas oikeasti tarvitsee. Tämähän on monissa tapauksissa täysin eri asia kuin se mitä asiakas ensi kohtaamisella haluaa.

  • Hukumme ennustuksiin tekoälystä, robotiikasta ja boteista. Älyteko olisi ylistää inhimillisyyttä. Robotit ovat loistavia olemaan robotteja. Robotit yrittävät imitoida ihmistä, mutta miksi ihmiset yrit

  • ”Tekoälyn ja robotiikan jatkuvasta kehityksestä huolimatta perusasia johtamisessa on yhä se, että ihminen johtaa ihmistä!

  • Oleellista on omien ajattelu- ja toimintamallien tiedostaminen ja rohkea kyseenalaistaminen.

  • Jokaisen yrityksen tulisi miettiä tarkkaan mitkä kohtaamiset kannattaa viedä verkkoon kustannusten näkökulmasta. Mutta samanaikaisesti olisi syytä miettiä vielä tarkempaan, mitkä ovat niitä kohtaamisi

  • Voisiko bisneksen nelinkertaistaminen olla vähintä mitä tavoittelemme? Voisiko 100-kertaistaminen olla normi ja moonshotti sitten se iso juttu?

  • Mikä meitä vaivaa? Miksi emme murtaudu organisaatiorakenteiden ja vääristävien perinteisten ajattelutapojen kahleista ja pureudu siihen, miksi asiakas ostaa?