Tänään, ei huomenna.

Tekemällä, ei väittämällä.

Toisessa Mielipiteessä mukana mm.

Mika Aittamäki
Petteri Hakala
Maarit Tiililä
Ilkka Lavas
Matias Mäenpää
Riikka-Maria Lemminki
Tom Laine
Lari Raitavuo
Alf Rehn
Karla Nieminen
Tuomo Luoma
Pasi Sillanpää
Janne Saarikko
Kim Lehtola
Timo Nisula
Pete Nieminen
Mari Oksanen
Jussi Muurikainen
Antti Akonniemi
Marko Parkkinen
Tommi Tervanen
Jukka Saksi
Susanna Rantanen
Antti Pietilä
Henna Niiranen
Jari Lähdevuori
Ida Hakola
Mikko Kuitunen
Esa Lehtinen
Jarmo Tuutti
Janne Gylling
Mikko Eerola
Petteri Kilpinen
Juha Pihkakoski
Henri Nyström
Kari Korkiakoski
Jukka Ala-Mutka
Jenni Santalo
Taneli Tikka
Terhi Majasalmi
Irina Viitala
Jukka Aminoff
Riitta Varpe
Ville Simola
Susanna Paloheimo
Tarja Virmala
Roope Heinilä
Marjo Huhtala

#ToinenMielipide

toinenmielipide.fi

Toinen Mielipide

Toinen Mielipide tarjoilee ajatuksia ja ideoita, joiden avulla teemme yhdessä Suomesta kaupallisesti menestyksekkäämmän.

Liity mukaan

Kuule ensimmäisenä uudet mielipiteet liittymällä uutiskirjetilaajaksi ohesta tai vinkkaa meille vaikuttaja, jonka Toisen Mielipiteen haluaisit kuulla tästä.

Tilaa uutiskirje

  • Suurin vaaramme ei ole se, että viemme tarinallistamisen överiksi, vaan että emme vie! Tarinallistaminen ei toimi, jos jäämme vanhaan tuttuun samisteluun, hajuttoman ja mauttoman tekemisen maastoon.

  • Tarjota sitä mitä asiakas oikeasti tarvitsee. Tämähän on monissa tapauksissa täysin eri asia kuin se mitä asiakas ensi kohtaamisella haluaa.

  • Hukumme ennustuksiin tekoälystä, robotiikasta ja boteista. Älyteko olisi ylistää inhimillisyyttä. Robotit ovat loistavia olemaan robotteja. Robotit yrittävät imitoida ihmistä, mutta miksi ihmiset yrit

  • ”Tekoälyn ja robotiikan jatkuvasta kehityksestä huolimatta perusasia johtamisessa on yhä se, että ihminen johtaa ihmistä!

  • Oleellista on omien ajattelu- ja toimintamallien tiedostaminen ja rohkea kyseenalaistaminen.

  • Jokaisen yrityksen tulisi miettiä tarkkaan mitkä kohtaamiset kannattaa viedä verkkoon kustannusten näkökulmasta. Mutta samanaikaisesti olisi syytä miettiä vielä tarkempaan, mitkä ovat niitä kohtaamisi

  • Voisiko bisneksen nelinkertaistaminen olla vähintä mitä tavoittelemme? Voisiko 100-kertaistaminen olla normi ja moonshotti sitten se iso juttu?

  • Mikä meitä vaivaa? Miksi emme murtaudu organisaatiorakenteiden ja vääristävien perinteisten ajattelutapojen kahleista ja pureudu siihen, miksi asiakas ostaa?