Tänään, ei huomenna.

Tekemällä, ei väittämällä.

Toisessa Mielipiteessä mukana mm.

Lari Raitavuo
Juho Toivola
Antti Pietilä
Anne Kalliomäki
Tommi Tervanen
Janne Saarikko
Taneli Tikka
Pia Rautakorpi
Markus Nieminen
Pär Österlund
Janne Gylling
Pasi Laine
Kari Korkiakoski
Marjo Huhtala
Ilse Manner
Marko Parkkinen
Ville Lintula
Jenni Santalo
Juha Pihkakoski
Mari Oksanen
Terhi Majasalmi
Elina Seppälä
Jussi Muurikainen
Karla Nieminen
Tom Laine
Susanna Paloheimo
Sini Kervinen
Kati Riikonen
Ida Hakola
Maarit Tiililä
Christina Forsgård
Petteri Kilpinen
Lauri Sipilä
Jari Lähdevuori
Jukka Ala-Mutka
Esa Lehtinen
Jukka Saksi
Jyri Paavilainen
Jarmo Tuutti
Mikael Pentikäinen
Jukka Aminoff
Riitta Varpe
Henri Nyström
Tarja Virmala
Petteri Hakala
Ilkka Lavas
Kati Keronen
Saija Mahon

#ToinenMielipide

toinenmielipide.fi

Toinen Mielipide

Toinen Mielipide tarjoilee ajatuksia ja ideoita, joiden avulla teemme yhdessä Suomesta kaupallisesti menestyksekkäämmän.

Liity mukaan

Kuule ensimmäisenä uudet mielipiteet liittymällä uutiskirjetilaajaksi ohesta tai vinkkaa meille vaikuttaja, jonka Toisen Mielipiteen haluaisit kuulla tästä.

Tilaa uutiskirje

  • Suurin vaaramme ei ole se, että viemme tarinallistamisen överiksi, vaan että emme vie! Tarinallistaminen ei toimi, jos jäämme vanhaan tuttuun samisteluun, hajuttoman ja mauttoman tekemisen maastoon.

  • Tarjota sitä mitä asiakas oikeasti tarvitsee. Tämähän on monissa tapauksissa täysin eri asia kuin se mitä asiakas ensi kohtaamisella haluaa.

  • Hukumme ennustuksiin tekoälystä, robotiikasta ja boteista. Älyteko olisi ylistää inhimillisyyttä. Robotit ovat loistavia olemaan robotteja. Robotit yrittävät imitoida ihmistä, mutta miksi ihmiset yrit

  • ”Tekoälyn ja robotiikan jatkuvasta kehityksestä huolimatta perusasia johtamisessa on yhä se, että ihminen johtaa ihmistä!

  • Oleellista on omien ajattelu- ja toimintamallien tiedostaminen ja rohkea kyseenalaistaminen.

  • Jokaisen yrityksen tulisi miettiä tarkkaan mitkä kohtaamiset kannattaa viedä verkkoon kustannusten näkökulmasta. Mutta samanaikaisesti olisi syytä miettiä vielä tarkempaan, mitkä ovat niitä kohtaamisi

  • Voisiko bisneksen nelinkertaistaminen olla vähintä mitä tavoittelemme? Voisiko 100-kertaistaminen olla normi ja moonshotti sitten se iso juttu?

  • Mikä meitä vaivaa? Miksi emme murtaudu organisaatiorakenteiden ja vääristävien perinteisten ajattelutapojen kahleista ja pureudu siihen, miksi asiakas ostaa?