Tänään, ei huomenna.

Tekemällä, ei väittämällä.

Toisessa Mielipiteessä mukana mm.

Roope Heinilä
Tuomo Luoma
Taneli Tikka
Juha Pihkakoski
Marco Mäkinen
Marjo Huhtala
Antti Akonniemi
Jenni Santalo
Alf Rehn
Irina Viitala
Terhi Majasalmi
Mika Aittamäki
Janne Korhonen
Ulla Vilkman
Pasi Sillanpää
Janne Saarikko
Markus Nieminen
Ilkka Lavas
Susanna Rantanen
Juho Toivola
Henri Nyström
Kalle Ek
Perttu Ahvenainen
Tommi Tervanen
Riitta Varpe
Jussi Muurikainen
Anne Kalliomäki
Pia Hautamäki
Lari Raitavuo
Kari Korkiakoski
Saija Mahon
Matias Mäenpää
Mikko Kuitunen
Johanna Lehtonen
Kim Lehtola
Petteri Hakala
Ville Lintula
Jukka Ala-Mutka
Timo Nisula
Kati Riikonen
Jukka Aminoff
Mikko Eerola
Ollis Leppänen
Petteri Kilpinen
Hanna Sieppi
Pia Rautakorpi
Hanna Takala
Esa Lehtinen

#ToinenMielipide

toinenmielipide.fi

Toinen Mielipide

Toinen Mielipide tarjoilee ajatuksia ja ideoita, joiden avulla teemme yhdessä Suomesta kaupallisesti menestyksekkäämmän.

Liity mukaan

Kuule ensimmäisenä uudet mielipiteet liittymällä uutiskirjetilaajaksi ohesta tai vinkkaa meille vaikuttaja, jonka Toisen Mielipiteen haluaisit kuulla tästä.

Tilaa uutiskirje

  • Suurin vaaramme ei ole se, että viemme tarinallistamisen överiksi, vaan että emme vie! Tarinallistaminen ei toimi, jos jäämme vanhaan tuttuun samisteluun, hajuttoman ja mauttoman tekemisen maastoon.

  • Tarjota sitä mitä asiakas oikeasti tarvitsee. Tämähän on monissa tapauksissa täysin eri asia kuin se mitä asiakas ensi kohtaamisella haluaa.

  • Hukumme ennustuksiin tekoälystä, robotiikasta ja boteista. Älyteko olisi ylistää inhimillisyyttä. Robotit ovat loistavia olemaan robotteja. Robotit yrittävät imitoida ihmistä, mutta miksi ihmiset yrit

  • ”Tekoälyn ja robotiikan jatkuvasta kehityksestä huolimatta perusasia johtamisessa on yhä se, että ihminen johtaa ihmistä!

  • Oleellista on omien ajattelu- ja toimintamallien tiedostaminen ja rohkea kyseenalaistaminen.

  • Jokaisen yrityksen tulisi miettiä tarkkaan mitkä kohtaamiset kannattaa viedä verkkoon kustannusten näkökulmasta. Mutta samanaikaisesti olisi syytä miettiä vielä tarkempaan, mitkä ovat niitä kohtaamisi

  • Voisiko bisneksen nelinkertaistaminen olla vähintä mitä tavoittelemme? Voisiko 100-kertaistaminen olla normi ja moonshotti sitten se iso juttu?

  • Mikä meitä vaivaa? Miksi emme murtaudu organisaatiorakenteiden ja vääristävien perinteisten ajattelutapojen kahleista ja pureudu siihen, miksi asiakas ostaa?