Tänään, ei huomenna.

Tekemällä, ei väittämällä.

Toisessa Mielipiteessä mukana mm.

Rasmus Roiha
Mikko Eerola
Antti Pietilä
Susanna Rantanen
Pasi Sillanpää
Pasi Laine
Riikka-Maria Lemminki
Tommi Tervanen
Mikael Pentikäinen
Ville Simola
Ida Hakola
Kim Lehtola
Hanna Takala
Juho Toivola
Susanna Paloheimo
Timo Nisula
Jukka Ala-Mutka
Jukka Aminoff
Antti Akonniemi
Maarit Tiililä
Marco Mäkinen
Jussi Muurikainen
Marjo Huhtala
Janne Gylling
Henna Niiranen
Juha Pihkakoski
Taneli Tikka
Mikko Kuitunen
Tuomo Luoma
Kari Korkiakoski
Johanna Lehtonen
Mari Oksanen
Lauri Valtonen
Lari Raitavuo
Pär Österlund
Janne Saarikko
Ville Lintula
Matias Mäenpää
Sini Kervinen
Ilse Manner
Jarmo Tuutti
Jenni Santalo
Roope Heinilä
Karla Nieminen
Irina Viitala
Ollis Leppänen
Jyri Paavilainen
Christina Forsgård

#ToinenMielipide

toinenmielipide.fi

Toinen Mielipide

Toinen Mielipide tarjoilee ajatuksia ja ideoita, joiden avulla teemme yhdessä Suomesta kaupallisesti menestyksekkäämmän.

Liity mukaan

Kuule ensimmäisenä uudet mielipiteet liittymällä uutiskirjetilaajaksi ohesta tai vinkkaa meille vaikuttaja, jonka Toisen Mielipiteen haluaisit kuulla tästä.

Tilaa uutiskirje

  • Suurin vaaramme ei ole se, että viemme tarinallistamisen överiksi, vaan että emme vie! Tarinallistaminen ei toimi, jos jäämme vanhaan tuttuun samisteluun, hajuttoman ja mauttoman tekemisen maastoon.

  • Tarjota sitä mitä asiakas oikeasti tarvitsee. Tämähän on monissa tapauksissa täysin eri asia kuin se mitä asiakas ensi kohtaamisella haluaa.

  • Hukumme ennustuksiin tekoälystä, robotiikasta ja boteista. Älyteko olisi ylistää inhimillisyyttä. Robotit ovat loistavia olemaan robotteja. Robotit yrittävät imitoida ihmistä, mutta miksi ihmiset yrit

  • ”Tekoälyn ja robotiikan jatkuvasta kehityksestä huolimatta perusasia johtamisessa on yhä se, että ihminen johtaa ihmistä!

  • Oleellista on omien ajattelu- ja toimintamallien tiedostaminen ja rohkea kyseenalaistaminen.

  • Jokaisen yrityksen tulisi miettiä tarkkaan mitkä kohtaamiset kannattaa viedä verkkoon kustannusten näkökulmasta. Mutta samanaikaisesti olisi syytä miettiä vielä tarkempaan, mitkä ovat niitä kohtaamisi

  • Voisiko bisneksen nelinkertaistaminen olla vähintä mitä tavoittelemme? Voisiko 100-kertaistaminen olla normi ja moonshotti sitten se iso juttu?

  • Mikä meitä vaivaa? Miksi emme murtaudu organisaatiorakenteiden ja vääristävien perinteisten ajattelutapojen kahleista ja pureudu siihen, miksi asiakas ostaa?