Author: Esa Lehtinen

Perinteisen ”savupiipputeollisuuden” ja elektroniikkateollisuuden hiipuminen on nopeasti muuttamassa Suomea yhä selvemmin jälkiteollisesta yhteiskunnasta palvelu- ja informaatioteknologiayhteiskunnaksi. Teollisuustuotannon supistuminen ja tuotannon siirtyminen halvemman kustannustason maihin, alati etenevä digitalisaatio, työn ja vapaa-ajan...