• Olen jotenkin tympääntynyt vielä nykyäänkin käytävään keskusteluun miesjohtajuudesta ja naisjohtajuudesta. Mielestäni johtajuus ei ole sidottu sukupuoleen. Muistan kerran olleeni eräässä seminaarissa

  • – – yrityskulttuuria ei kannata pyrkiä korjaamaan vaan se muuttuu johtamalla prosesseja ja rakenteita uuden strategian tai liiketoimintamallin mukaiseen suuntaan. Kulttuuri muuttuu osana tätä laajempa

  • Nykypäivän myynti on asiakkaan auttamista, melkein kuin myyjä ja asiakas olisivat ystäviä keskenään.

  • Tehokkuus on itse asiassa huono mittari menestykseen, koska sähköpostiakin voi lukea 8 tuntia päivässä tehokkaasti, tuottamatta käytännössä mitään.

  • Mikko on suomalainen yritysjohtaja. Joka kolmas tiistai Mikko käsittelee johtoryhmineen liiketoimintayksikkönsä kehityshankkeita. He kuuntelevat esityksiä ja päättävät mitkä niistä menevät jatkoon ja

  • Olen usein työssäni ihmetellyt, minkä takia nykyään vielä monissa organisaatioissa puhutaan muutosjohtamisesta ikään kuin se olisi jotain erityistä ja ihmeellistä? Asian merkittävyyden korostamiseksi

  • Kuluneen vuoden aikana on käyty paljon keskustelua siitä, onko markkinointi yrityksissä strateginen vai taktinen osaamisalue. Toisin sanoen, onko markkinointi johtoryhmän asia vai ei. Kummastelen, mik

  • Keskustelu markkinoinnin ympärillä oli vuosikymmenen lähinnä kilpataistelua digitaalisen ja ns. perinteisen markkinoinnin kesken. Printtimedian kuolemasta olemme saaneet lukea jo useita vuosia ja sosi

Jakoa