Myyntiä voi opiskella. Usko jo.

Myyntiä voi opiskella. Usko jo.

Ärsyttää. Taas törmäsin tekstiin, jossa valitetaan sitä, ettei suomalaisissa korkeakouluissa voi opiskella myyntiä.

Rakas siskoseni ja veliseni, Suomessa voi opiskella myyntiä korkeakoulutasoisesti useammassakin korkeakoulussa. Haluan nostaa esille esimerkiksi Tampereen ammattikorkeakoulun, jossa myyntiosaamista voi opiskella tutkintoon saakka, niin alemman kuin ylemmänkin korkeakoulututkinnon tasolla.

Lisäksi kaikilla myyntikursseillamme toteutetaan aina jokin yrityksen antama myyntiä kehittävä case yhdessä opiskelijoiden kanssa. Usein näiden casejen pohjalta myös yrityksissä opitaan. Sen lisäksi, että myyntikurssien opiskelijat ovat esimerkiksi insinööriopiskelijoita, kauppatieteilijöitä, diplomi-insinööriopiskelijoita, tradenomiopiskelijoita tai eri alojen väitöskirjan tekijöitä, suuri osa opiskelijoista osallistuu myyntikursseillemme myös yrityksistä, avoimen ammattikorkeakoulun kautta.

Voidaanko siis vielä väittää, ettei Suomessa voi opiskella myyntiä?

Entä oletko joskus kuullut, että suomalaiset eivät osaa myydä?

No se saattaa osittain pitää paikkansa. Siinä olemme nimittäin samaa mieltä, että tehtävää on. Myyntityötä on korkeakoulutasolla voinut opiskella vasta vuodesta 2007 alkaen. Se, ettei myynnin koulutusta ole ollut aikaisemmin tarjolla, saattaa vaikuttaa osaamiseemme myydä. Lisäksi tähän vaikuttavat stereotypiamme ja väärät tulkintamme myyntityöstä ja siinä vaadittavista taidoista. Totta siis toinen puoli.

Suomalaista kasvuyrittäjyyttä tutkivassa hankkeessa mm. huomattiin, että suurelta osalta haastatelluista kasvuyrittäjistä puuttui myynnin ymmärrys lähes kokonaan. Oltiin sentään ymmärretty, että nyt on tarve myyjälle. Mutta ymmärtämättömyys siitä, että millainen myyjä ja mitä tekemään, saattaa valitettavasti vähentää mahdollisuuksia onnistua myös jo sopivan myyjän rekrytoinnissa, myynnin tekemisestä ja siihen sopivista kompetensseista puhumattakaan. Lisäksi Tekesin Kaupanesteselvitys vuodelta 2016 osoittaa, että lähes 30 % pk-yrityksistä näkevät myyntiosaamisessaan puutteita.

Suomalainen insinöörikansa uskoo tuotteisiin ja tuotekehitykseen. Myynti ja markkinointi astuvat kuvaan vasta, kun tuote on valmis. Mitä luulet, saako tuotteesta vielä tässä vaiheessa asiakaslähtöisen ja asiakastarpeita tyydyttävän? Epäilen. Kannattaakin olla niin valveutunut, että hankkii heti start up-vaiheessa asiakasnäkemystä ja rekrytoi myyntiosaajan. Se kannattaa!

Jos vertaa esimerkiksi suomalaista ja amerikkalaista start up -yritystä keskenään on huomioitava, että jenkit panostavat jo alusta alkaen markkinointiin ja myyntiin. Voidaan jopa sanoa, että tuote on toissijainen asia myynnin rinnalla. Se mikä kuitenkin meitä hyvinkin erilaisia kansakuntia yhdistää on se, ettei jenkkikään ole sen parempi myynnissä kuin suomalainen, mutta jenkit ymmärtävät, että myyntiosaamiseen tarvitaan ihan samalla tavalla kouluttautua kuin mihin tahansa muuhunkin ammattiin. Lisäksi tietenkin jo kulttuuriperimä antaa jenkeille hiukan etua lähtöasetelmaan, sillä suhtautuminen tapahtuu ulkomaailmaan päin, kun taas me suomalaiset aika ajoin vieroksumme ulospäin suuntautumista.

Maailma on kuitenkin muuttunut. Aivan kuten myyntikin ja ostaminen. Myös Suomen nuoriso.

Tänä päivänä opiskelijat ymmärtävät, että myyntiä kannattaa opiskella. Viime vuonna myyntiosaamisen kurssit olivat suosituimpia opintoja Tampere3 -tarjoomassamme. Lisäksi tammikuussa 2018 alkava Kansainvälisen myynnin ja myynnin johtamisen maisteritasoinen koulutus sai ennätysmäärän hakijoita, vaikka koulutus on uusi ja koulutukseen pystyi hakeutumaan vasta ensimmäistä kertaa tänä syksynä.

Hakijoiden jättämiä ennakkotehtäviä yhdisti yksi tärkeä teema. Melkein jokaisen opiskelijan kehittämistehtävässä haluttiin lähteä kehittämään yrityksen kansainvälistymistä ja myynnin organisoitumista ja aktiviteetteja tässä.

Voidaankin toivoa, että suomalaiset päätöksentekijät ymmärtävät millaisen osaamisen lisääminen kehittää suomalaisten yritysten kasvua ja kansainvälistymistä. Jokaisen suomalaisen opiskelijan tulisi oppia vähintäänkin perustaidot myynnistä. Korkeakoulu- tai yliopistotutkintoa suorittavan nuoren tulisi opiskella myyntiosaamista laaja-alaisesti, sillä maailman muuttuessa entistä digitaalisemmaksi, tulee jokaisella olla valmiudet selvittää, mikä tuottaa toiselle ihmiselle ja sitä kautta yritykselle arvoa.

Vain ymmärtämällä ja kuulemalla toista, voit vaikuttaa ja jättää myönteisen myyntijäljen. Puhutaan sitten digikohtaamisista tai ihan perinteisistä kohtaamisista kasvokkain. Myyntiosaamisella nostetaan Suomi nousuun.

Pia Hautamäki
Pia Hautamäki

KTT Pia Hautamäki toimii myynnin yliopettajana ja tutkijana Tampereen ammattikorkeakoulun Y-kampuksella. Pian tavoitteena on oivalluttaa yhä useampi suomalainen ymmärtämään omat vahvuutensa ja unelmansa. Vain silloin on mahdollisuus luoda unelmiensa elämän, minkä rakentamisessa myyntiosaamisen taidot ovat pohja kaikelle tekemiselle.

Ei kommentteja

Osallistu keskusteluun