Yritysten strategia ja toteutus ovat kaukana toisistaan

Yritysten strategia ja toteutus ovat kaukana toisistaan

Yrityksen visiota ja strategiaa muodostaessa tärkeät roolit ovat hallituksella ja johtoryhmällä. Monien yritysten ongelma on, että visio ja strategia jäävät kaukaiseksi operatiiviselle johdolle ja työntekijöille.

Miksi näin käy?

Jos operatiivinen johto ei sitoudu uuteen strategiaan jää henkilöstö toteuttamaan vanhaa hyväksi todettua kaavaa. Kyse ei ole muutosvastarinnasta vaan siitä, että olemassa olevat prosessit edelleen tuottavat tulosta. Miksi muuttaa omaa käyttäytymistään jos prosessi ei ole rikki?

Miksi muutos ei lähde käyntiin?

Viestinnälliset etäisyydet ovat yllättävän pitkät lähes kaiken kokoisissa yrityksissä. Uuden vision ja strategian tuomat muutokset ei konkretisoidu suorittavalle portaalle. Henkilöstö kaipaa konkreettista esimerkein höystettyä ymmärrystä siitä, että miksi tämä kaikki humppa muutoksen ympärillä tehdään. Vastaus kysymykseen miksi muutetaan pitää olla kaikkien ymmärrettävä.

Monesti johto aliarvioi managereille ja henkilöstölle investoitavan ajan. Siinä vaiheessa kun johtoryhmä ja hallituskin on kaulinnut ja kääntänyt uutta strategiaa jo 50 kertaa, saa henkilöstö kuulla sen ensimmäistä kertaa. Mitä aiemmin johtoryhmästä seuraava porras on saanut omaksua ja jopa vaikuttaa uuteen strategiaan huolella sitä helpommin se saadaan myös käytäntöön.

Toinen osa-alue on, että visio ja strategia eivät perustu todellisuuteen vaan kaukaisuuteen. Kun visio on liian kaukainen, operaatiot alkaa vastustamaan sitä. Tällöin pidättäydytään vanhoissa toimintatavoissa. Muutosta ei synny.

Onko strategia yliarvostettua?

SouthWest Airlinesin Herb Kelleher on sanonut unohtumattomasti: ”Strategy is overrated, simply doing stuff is underrated. We have a strategic plan. It`s called doing things.”

Itse olen huomannut sen, että moni henkilöstöstä ei ymmärrä tarkoitusta strategia-sanan takana. Oma johtamismallini on ollut aina erittäin hands-on –tyyppinen, jolloin strategia konkretisoituu tekijöille.

toinen-mielipide-petterihakala

Miten viedään strategia asiakaskohtaamisiin ja myyntityöhön?

Yrityksen strategia testataan joka päivä jokaisessa asiakaskohtaamisessa. Parhaan palautteen strategiasta antaa asiakas. Henkilöstön velvollisuus on tuoda palaute lyhentämättömänä komentosillalle. Näin totuus ei unohdu.


Myynnin johtaminen on tärkein kommunikaatio-piste strategialle

Jos myyntijoukot eivät osta uutta strategiaa niin ei hyvä heilu. Pahimmillaan myyntikentän viestit markkinaan voivat olla aivan eri kuin yrityksen nettisivujen antamat lupaukset.

Siksi strategian merkitys täytyy kiteyttää merkitykselliseksi lupaukseksi. Lupaukseksi joka energisoi työntekijät lupaamaan ja asiakkaat kiinnostumaan.

Tämän jälkeen strategian tärkein testauspiste on asiakastyö.