Ymmärtävätkö pääomasijoittajat mediallistumista?

Ymmärtävätkö pääomasijoittajat mediallistumista?

Pääomasijoittaja hakee pääosin kohdeyrityksiltään tietyllä ajanjaksolla arvonnousua. Mikä sitten vaikuttaa yrityksen arvoon? Arvo tulee sieltä, että yrityksen brändi on arvokas, sillä on sidosryhmissään uskottava, luotettava ja kiinnostava maine, siltä uskalletaan ja halutaan ostaa. Sellainen yritys saa asiakkaidensa huomion auttamalla niitä tärkeimmissä kysymyksissä.

Mediana yritys saa aikaan muutosta ajattelussa ja toiminnassa

Edellä mainittuun löytyy vastaus siitä, että yrityksestä rakennetaan systemaattisin toimenpitein asiakaskeskeinen ja dialogia käyvä media. Mediana yritys osoittaa johtajuutta, auttaa asiantuntijuudellaan, sekä kykenee luomaan itseään ja asiakkaitaan kiinnostavista teemoista ilmiöitä, joihin tartutaan ja joihin sitoudutaan. Mediana yritys saa aikaan ajattelun muutosta ja liikettä.

Nopeammin kysymyksestä miksi kysymykseen miten

Yrityksen erottuminen oman median kautta tukee myyntiä, työnantajamielikuvaa ja vahvistaa mainepuskuria. Tällöin yrityksellä on mahdollisuuksia hinnoitella palveluitaan paremmin ja toteuttaa prosessejaan tehokkaammin. Kun sidosryhmien luottamus yrityksen arvoihin ja asiantuntijuuteen on vahvaa, päästään nopeasti kysymyksestä ”miksi tekisimme yhteistyötä?”, pohtimaan ”miten meidän kannattaisi edetä?”. Sillä on suuri vaikutus sekä asiakkaiden että työntekijöiden motivaatioon tehdä yhteistyötä.

Yrityksen tie mediaksi lähtee johdon strategisesta päätöksestä

Kun yritys tuottaa toimillaan ja viestinnällään sidosryhmilleen aitoa hyötyä, saa se tukijoita, jotka haluavat vapaaehtoisesti markkinoida sitä. Siitä yhtenä esimerkkinä on OP Ryhmä, joka on rakentanut itsestään tietoisesti mediaa useamman vuoden ajan. Taloudelliset tunnusluvut, maineen vahvistuminen ja vahva kasvu asiakkuuksissa ovat osoituksia oikeasta strategiasta. Yrityksen tie mediaksi lähteekin ylimmän johdon oivalluksesta.

Mediaksi voi vielä ryhtyä

Pääomasijoittajien olettaisi olevan kiinnostuneita siitä, että yritykset rakentavat itsestään medioita, omalla tavallaan, omien arvojensa, kulttuurinsa, tavoitteidensa ja strategioidensa pohjalta. Joko business planeissa kerrotaan askelmerkit, joiden avulla yrityksestä rakennetaan media? En ole vielä kuullut pääomasijoittajien viestivän teemasta, olisiko nyt aika?

Jukka Saksi
Jukka Saksi

Jukka Saksi valmentaa, puhuu ja kirjoittaa mediallistumisen vaikutuksista johtajuuteen. Jukka on väitellyt johtajuuden murroksesta ja kirjoittanut Johtaja on Media! – kirjan (2016).

Ei kommentteja

Osallistu keskusteluun