Pitäisikö työterveyden olla kiinnostunut myös yrityksen terveydestä?

Pitäisikö työterveyden olla kiinnostunut myös yrityksen terveydestä?

Perinteisen savupiipputeollisuuden aika on jo ohi. Uudet liiketoimintamallit, digitalisaatio ja kokonaan uudet yrittäjyyden alat ovat murentaneet sen asemaa pala palalta. Mutta sen verran lujasti on vanhojen savupiippujen perustukset tehty, että vanhoista toimintamalleista ja uskomuksista on vaikea päästää irti. Erityisen vaikeaa uusiutuminen tuntuu olevan yritysten ympärillä toimiville organisaatioille.

Yksi tällainen ravistelua uudelle vuosituhannelle kaipaava toimija on työterveyshuolto

Pk-yritysten johdon konsultointeja ja valmennuksia toteuttaessa olen törmännyt viimeisten vuosien aikana liian monta kertaa tilanteisiin, joissa olen jäänyt pohtimaan: ovatko työterveyshuollon käytännöt oikeasti tämän päivän yritysten arjessa kiinni?

Työterveyshuollon järjestäminen on pakollista, jos yrityksellä on yksikin työntekijä. Työterveyshuollon prosessit on kuitenkin suunniteltu vastaamaan suurten yritysten ja erityisesti perinteisen teollisuuden vaatimuksia. Ja edelleen on työterveyshuollon ammattilaisia, joita ohjaavat vielä vanhat uskomukset, joissa työterveyshuollon tehtävänä on työntekijän ”suojelu” työnantajalta.

Vaikka jokainen työterveyshuolto korostaa keskittyvänsä toiminnassa ennaltaehkäisevään toimintaan, on käytäntö pienen yrityksen osalta sairasloma-automaattina toimiminen. Ja tähän on yrittäjän hankala puuttua, jos työterveyshuollon ammattilaiset eivät siihen puutu.

Lakisääteiset vaatimukset varmasti täyttyvät molemmin puolin, mutta ainakin ongelmatilanteita kohdanneissa asiakasyrityksissäni olen huomannut, että yhteydenpito yrityksen ja sen työterveyshuollon välillä ei toimi. Ja siten työterveyshuolto on vain henkilöstöetu yrityksen työntekijöille.

Ongelmana on, että pienissä yrityksissä yrittäjällä ei ole aikaa eikä riittävää tietämystä selvittää kaikkia työehtojen ja työterveyslain kiemuroita. Usein yrittäjä ei tiedä miten ja missä tilanteissa hän voisi kääntyä työterveyshuollon puoleen. Lisäksi lääkärin auktoriteetti on jopa tuomarin päätöstä suurempi, joten harva yrittäjä uskaltaa kyseenalaistaa työterveyshuollon tekemiä päätöksiä saati selvittää niiden taustoja.

Saman aikaisesti työntekijöitä hoitavilla lääkäreillä ja hoitajilla ei ole riittävää ymmärrystä liiketoiminnasta ja heidän päätöstensä vaikutuksista yritysten arkeen, joten työntekijän hyvää ajatellut lääkäri voikin aiheuttaa yrittäjälle vain lisää sydämen tykytyksiä ja stressiä. Työnantajana toimiva yrittäjä kun on aina lopulta vastuussa myös niistä toimenpiteistä, jotka johtuvat toisten tekemistä päätöksistä. Yrittäjän vastuulle jää työvuorojen uudelleen järjestely, sijaisten rekrytointi ja jatkuvasti sairaslomilla olevan työntekijän työyhteisössä aiheuttaman harmin purkaminen. Ja pienessä yrityksessä tämä tapahtuu vain yrittäjän omaa työaikaa pidentäen.

Eikä työterveyshuollon keskittyminen yhä isompien toimijoiden käsiin tunnu helpottavan pk-yritysten asemaa.

Mitä siis voisi tehdä toisin?

Kaikille yrittäjille ohjeeni on, että työterveyshuollon ulkoistaminen ei tarkoita vastuun ulkoistamista. Joten käy työterveyshuoltosi kanssa läpi avoimesti yrityksesi tilanne ja puutu heti sairaspoissaoloihin ja epäselviin tilanteisiin työterveyshuollon kanssa.

Työterveyshuolloille ja erityisesti työterveyslääkäreille toiveeni on, että ottaisitte selvää hoidettavan tilanteen lisäksi siitä, mikä on työnantajayrityksen tilanne? Ja sairaslomaa myöntäessäsi voisi olla fiksua selvittää myös työnantajalta, onko työntekijälle tarjota tehtäviä, joiden hoitamista sairaus ei estä. Muutaman vuoden välein täytettävän määrämuotoisen työterveyshuollon toimintasuunnitelman täyttämisen sijaan jalkautukaa yrityksiin ja olkaa kiinnostuneita asiakkaittenne arjesta. Sillä asiakasyritykset ovat ne, ketkä laskunne maksavat.

Ja tiedän jo ennakkoon, että jos olet työterveyshuollon edustaja, niin olet varmasti sitä mieltä, että näinhän te juuri toimitte. Ja että työpaikkaselvitys on lakisääteinen ja sitä kautta tiedätte kyllä työpaikan olosuhteet. Tämä pitää varmasti paikkansa, mutta valitettavan monen asiakasyritykseni kanssa olen joutunut toteamaan, että todellisen yrityksen toiminnan tuntemisen sijaan työterveyshuoltoa ohjaavat oletukset ja oletuksiin vaikuttavat edelleen vanha käsitys työnteosta savupiippujen ajalta.

Työntekijöiden terveyden lisäksi työterveyshuollon tulisi huomioida päätöstensä vaikutukset yrityksen terveyteen. Sillä vain terve yritys voi pitää hyvää huolta työntekijöistään.

Ollis Leppänen
Ollis Leppänen

Ollis Leppänen on yrittäjä sekä pk-yritysten johdon konsultti ja valmentaja Intotalo Oy:ssä.

Ei kommentteja

Osallistu keskusteluun